[./contact.html]
[./diensten.html]
[./voorstellen.html]
[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
'Personeelszaken is mijn vak. Wat ik er zo boeiend aan vind? Kijken naar de mogelijkheden. Regels optimaal benutten, wetgeving vertalen in praktische oplossingen. Zodat ik u een advies kan geven dat hout snijdt.'

'Ik adviseer u over arbeidsvoorwaarden en CAO’s, arbeidsovereenkomsten en fiscaal vriendelijk belonen.
Ik ondersteun u bij uw personeelsbeleid en verzorg ontslagaanvragen.'

'Ik ben thuis in de wet loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Ik ken de instanties met wie u te maken krijgt. Laat mij voor u doen waar ik goed in ben, zodat u kunt doen waar รบ goed in bent.'

Peter Groenveld
  
fuut 53, 1742 jt schagen – telefoon: 0224-215259 – mobiel: 06-54745089 – website: www.partnersinpz.nl - e-mailadres: info@partnersinpz.nl
groenveld&berlinski
partners in personeelszaken
      vitaliteit                  inspiratie                   succes