[#ANCHOR_Text3]
[#ANCHOR_Text6]
[#ANCHOR_Text7]
[#ANCHOR_Text8]
[./contact.html]
[./diensten.html]
[./voorstellen.html]
[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
De relatie tussen werkgever en werknemer heeft een materiële kant en een communicatieve. Onze kracht is dat wij deze twee kanten
met elkaar verbinden. Zo leveren wij de basis voor een optimale verhouding tussen u en uw werknemers, die bovendien aan alle vereisten voldoet.

De materiële kant van de arbeidsovereenkomst is aan wetten en regels gebonden. Arbeidsrecht en CAO’s, de wet Loonbelasting, werknemersregelingen, te veel om op te noemen. Wij kennen de instanties met wie u te maken krijgt. Wij beantwoorden uw vragen, beoordelen uw regelingen en halen er voor u en uw werknemers het maximale uit. Laat ons doen waar wij goed in zijn, zodat u zich
kunt concentreren op waar ú goed in bent: ondernemen.

De communicatieve kant van de arbeidsovereenkomst gaat over waarden en normen, over goed werknemerschap en goed werkgeverschap. Hoe is uw communicatie? Hoe staat het met úw normen en waarden? U oogst wat u zaait.
Wij optimaliseren de kracht van uw management tot 100% rendement. Wij denken in mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
Onze adviezen leiden tot een succesvolle benadering van ieder die u ontmoet. Of dat nu uw werknemers zijn, uw zakelijke
contacten of uw privérelaties.Onze diensten op een rij:
  
arbeidsrecht en CAO’s
arbeidsrecht
CAO’s
arbeidsovereenkomsten
provisie- en winstdelingsregelingen
arbeidsomstandigheden
personeelsreglementen
wettelijke verlofregelingen
ontslagbegeleiding
etc.
  
wet Loonbelasting
beoordeling arbeidsverhouding
beoordeling loonadministratie en - journaalpost
loonberekeningen en -kostenbegrotingen
onkostenvergoedingen
cafetariaregelingen
afdrachtverminderingen
bezwaarschriften
WKA en G-rekening
etc.
werknemersregelingen
werknemersverzekeringen
indeling risicosector
bedrijfstakregelingen
private personeelsverzekeringen
subsidieregelingen
personeelsoverleg/OR
personeelspresentaties
etc.
  
communicatie
Optimaliseren van effecten van management met 100% rendement
Integriteit veroorzaken en handhaven Leiderschap en communicatie
Reïntegratie na arbeidsongeschiktheid
Exit en -evaluatiegesprekken
Functioneringsgesprekken
Beoordelingsgesprekken
Kwantum coaching
Krachtig communiceren
Arbeidsconflicten
Mediation

  
fuut 53, 1742 jt schagen – telefoon: 0224-215259 – mobiel: 06-54745089 – website: www.partnersinpz.nl - e-mailadres: info@partnersinpz.nl

 Onze diensten
groenveld&berlinski
partners in personeelszaken